Приходи

Как да изчислим приходите от инвестиции във филми?

(1) След излизането на филма всички касови бележки се записват в системата за електронни билети и данните се обобщават еднакво в Службата на специалния фонд на Китайската филмова индустрия. Статистическите данни на Службата на специалния фонд се използвани като основа за споделяне на сметки между страните. На първо място, за всички приходи от филми се заплаща специален бизнес данък от 3,3% и специален фонд от 5%. Останалите 91,7 процента се считат за „разпространителни каси на филми“.

(2) В боксофиса, който може да бъде разделен на сметки, кината ще запазят 57%, а China Film Digital ще запази 1-3% за таксите на агенцията за разпространение. Останалите 40-42% отиват за продуцентите и разпространителите на филма. Дистрибуторът на филма ще таксува от 5 до 15 процента от боксофиса, който принадлежи на дистрибутора на филма, като такса за разпространителска агенция, тоест 2-6% от разпространяваната каса се използва като такса за разпространителска агенция.

(3) В много случаи дистрибуторът предплаща за промоцията и разпространението на филма, като в този случай дистрибуторът ще начисли 12-20% от таксата за разпространение на агенцията. Ако издателят обещае да издаде гаранции, изкупувания, предплащане на продукцията разходи и т.н., ще бъдат начислени по-високи такси на агенцията за разпространение.

(4) Формулата на касовите бележки, възстановени от продуцента, е: 1 * (1-0.033-0.05) * 40% * (1-0.1) = 0.33, което е делът на продуцента при нормални обстоятелства. Филм с окончателният касов бонус от 100 милиона RMB ще спечели около 33 милиона RMB при връщане на каси.

Има проста формула за изчисляване:

Пропорция на инвестицията = (сума на инвестицията) / (цена на филма)

Очаквана печалба = (прогноза за касата) * 33% * (Пропорция на инвестициите)

 

Например :

Ако инвестирате 100 000,00 RMB, цената на филма е 100 милиона RMB, а касата е 1 милиард,

Тогава най-накрая можете да получите поне 330 000,00 RMB.

Както по-долу:

Размер на инвестицията 100 000,00 йени
Касова прогноза 1 000 000 000,00 ¥
Разходи за филм 100 000 000,00 йени

Изчислете сега

Пропорция на инвестицията = (сума на инвестицията) / (цена на филма)

= 100000/100000000 = 0,1%

Очаквани приходи = (прогноза за касата) * 33% * (дял на инвестициите)

= 1000000000 * 33% * 0,1% = 330 000 RMB